Fundacja ESPERANZA powstała w 2011 roku, żeby pomóc choremu chłopcu, ale zderzenie z rzeczywistością okazało się całkiem inne niż nasze ideały.

Pierwsze prawdziwe działania rozpoczęły się od 2012 roku a poważniej  2013.

Początkowo skierowane były przede wszystkim do dzieci chorych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Poprzez organizowanie koncertów, rehabilitacji, wycieczek, wyjazdów do kina, spływów kajakowych.

Obecnie nasze działania skierowane są do dzieci i młodzieży z Domów Dziecka, osób biednych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym nie tylko z racji ciężkiej sytuacji materialnej. .

 

Od 2012 rozpoczęliśmy nieśmiałe próby prowadzenia fotoreportaży z koncertów, które był wykonywane przez naszych podopiecznych. Z roku na rok