Fundacja ESPERANZA zajmuje się pomocą chorym dzieciom, osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym społecznie. Organizujemy m.in. czas wolny dla naszych podopiecznych np. wycieczki na wydarzenia sportowe.